Muayyen bir bedel üzerinden alışveriş yaptıktan sonra, kargo bedelini satıcının ödemesini şart koşmak ve karşı tarafın da kabulü akdi fasid yapar mı?
Akidden sonra söylenen şarrt, zaten akde tesir etmez. Başta bile söylense, örfe ve akdin icaplarına uygun şart koşmak caizdir. 
6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar