Büyük nehirlerin veya Marmara Denizi’nin bir kısmını şer’î devlet bir şahsa kiralayabilir mi?
Maslahat için olabilir. İnsanların üç şeyde ortak olduğuna dair hadîs, ihraz edilmeyen (mülk edinilmiş olmayan) su, ateş ve ot içindir.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar