Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İki kişi cemaatle namaz kılarken 2. rek’atte üçüncü bir kişi gelip uysa (mesbuk olsa), sonra imamın abdesti bozulup kenara çekilse, bu ikisinden hangisi namazı tamamlar?
İmamın abdesti bozulursa cemaatten birini yerine çeker, namazı bu tamamlar. İmam abdest alıp gelir, buna uyup namazını kılar, kaçırdığını tamamlar. Çekmemişse cemaatten biri öne geçip imam olarak namazı tamamlar.

İmam, mesbuku yerine geçirmişse, mesbuk imam olarak namazı tamamlar; sonra müdriki (namaza imamla başlayanı) yerine geçirir; selamı o verir; mesbuk kalan rekatları tamamlar. Nimet-i İslâmda diyor ki: İstihlâf olunacak kimsenin, müdrik olması evlâdır. Çünkü, müdrik olmayanı, istihlâfta bazı müşkilât olur. Meselâ, mesbuk istihlâf olunursa, namaza imamın müntehî olduğu [kaldığı] yerden başlayarak, salâtı itmam ettikten sonra kendi noksanını ikmal etmek mecburiyetiyle selâm vermeyip, selâmı vermek için, bir müdriki yerine geçirir. Lâkin evvelâ, telâffi-i mâfât eylemek [kaçırdığını kılmak] dahi kendisine vâcip olmakla, hemen mütabeat etmemeleri için, cemaate işaret eder. Şayet vâcibi terk ederek, telâfi-i mâfât hususunu sonraya bırakırsa, selâm ânında, mesbuk gibi yerine başkasını geçirir. İşte bu müşkülâta mebni, mesbuka ve lâhika lâyık olan imamete geçmemektir. İmama da lâyık olan, onları istihlâf etmemektir.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar