Bir ülke cumhuriyet ile idare olunurken aynı zamanda İslâm hukukunu da tatbik edebilir mi?
Türkiye Cumhuriyeti 1926 yılına kadar İslâm hukukunu tatbik etmiştir. Ancak şer’î hukukta hilâfet vardır. Bazı cihetlerden cumhuriyet ile hilâfet sistemi birbiriyle tezat arzeder.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar