Bir şer’î devlette, suçluların cezalandırılmasında teknoloji kullanılabilir mi? Mesela şâhidin olmadığı yerde, kamera olsa, buna isitnaden had ve kısas cezası tatbik edilebilir mi?
İslâm ceza hukukunda bir kanunî, bir de takdirî deliller vardır. Zina, zina iftirası, hırsızlık, şarap içme ve yol kesme gibi had suçlarında kanunî delil aranır. Bu da usulüne uygun şahid ve ikrardır. Bunlar bulunmazsa, had suçu sabit olmaz. Başka bir suça dönüşür. Bunlarda ve had dışındaki bütün suçlarda takdirî delil nazara alınır. Yani hâkimin kanaatini teşkil edecek delillere bakılır. Teknoloji de takdirî deliller şümulüne girer ve itibar edilir.
6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar