Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Seyyâh Şeref el-Zamân el-Mervezî'nin Sultan Sencer devrinde yazdığı Tabâi' el-Hayavân isimli seyahatnamesinde, Rusların müslüman olmak için Harezm hükümdarına sefirler gönderip, müslüman olduklarını yazmış. Lâkin Rus olduklarını söylediği bu insanların dört tarafı denizlerle çevrili bir adada yaşadıklarını yazmış. Daha da garibi mütercim dipnotta, buna istinaden bu kavmin Ruslar değil de Vikingler olma ihtimalinin kuvvetinden bahsediyor. Türklerden olduğu gibi, Ruslardan da bir kısım insanların topluca müslüman olduklarına dair bir şey okumuş muydunuz? 
Böyle bir şey işitmedim. Eski tarihlerde geçen mekân ve topluluk isimlerini çok ciddi tahkik etmek gerekir. Zira yanıltıcı olabilir. Bu isimler bahsedilen kavimlerden münferit bir grup olabilir.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar