Miraç hâdisesine ruh hâli diyen küfre girer mi?
Böyle diyen sahâbiler ve âlimler de olduğu için küfre düşürmez; ama müslümanların miracın ruh ve beden ile beraber olduğu üzerindeki icmâya karşı geldiği için bid’at olur.
5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar