Bir kadın, âdet düzensizliği problemi yaşamakta ve önceki âdeti 90 temiz ve 10 kandır. İstihâzadan dolayı çok sıkıntı çekmektedir. Son gördüğü 10 kandan sonra hiç bir zaman 15 gün temiz kalmasa, 1-2 gün kan görüp tekrar temiz olsa, bu 1-2 günlük kanamaların arasında aralarda 8-12 günlük temizlik olsa, bu hal bir kaç defa tekrarlasa ve 3 günü geçen kanama sonrasındaki vaziyeti nasıl olacaktır? 
Kanlı günler arasında 15 gün veya daha fazla temizlik olmaması hali hayz bahsinde istimrar başlığında ele alınmıştır. Yani iki kan arasındaki temiz gün sayısı 15 günden az ise dem-i mütevali yani hep akmış kabul edilir. Temizlik ve hayz âdetlerini esas alarak hareket eder. Yani 10 gün hayzdan sonra temizlik âdeti 90 gün kadar temiz kabul eder, namazlarını kılar, oruçlarını tutar ve vaty (kocasıyla beraber olması) caizdir. Temizlik âdetinden yani 90 günden sonra 10 gün hayz olur. Bu 10 gün ibadetlerini bırakır ve vaty caiz olmaz. İstimrar devam ettiği müddet bu şekilde hareket eder. Kanlı günler arasında 15 gün veya daha fazla gün girerse, artık bundan sonra göreceği kanlar müstakil olarak yeni bir hayzın başlangıcı gibi muamele edilir. 
5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar