Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir?
Ehl-i sünnet en doğru islam algısına sahip inanç demek daha doğru değil midir? Kelimeler mühim değildir. Ehl-i sünnet, inancı küfre varmadıkça, kendinden olmayan ehl-i kıbleyi tekfir etmez. Ehl-i sünnet ve cemaat, adından da anlaşılacağı üzere, İslâmiyetin, Hazret-i Peygamber ve eshabının yaşadığı versiyonudur. Bunun dışındaki bütün inanç fırkaları, sonradan şahsî ve siyasî temayüller sebebiyle ortaya çıkmıştır.
5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar