Huzurevinde çalışan kişi, o insanları yıkamak durumunda kalıyor. Bunun gibi şeyleri yapmak dinen câiz midir?
Doktor gibidir. Câizdir. Zaruretler memnuları (yasakları) mübah kılar.


16 Kasım 2011 Çarşamba