Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Hazret-i Ömer ve Amr ibnü’l-Âs hazretlerinin İran şahı Nuşirevan ile alâkalı menkıbesi doğru mudur?
Menkıbedir. Her ikisi Nûşirevan’ın vefat ettiği 579’dan sonra dünyaya gelmiştir.


5 Eylül 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar