Bir kimse şer’an hakkı olmadığını iyi bildiğimiz; fakat kanunen hakkı olan bir alacağını dava yoluyla almamız için talepte bulundu. Bunu kendimiz almayıp da başka bir avukat arkadaşımıza gönderip hâsıl olacak vekâlet ücretinin muayyen bir kısmı için o avukatla anlaşsak caiz olur mu?
Vekil asil gibidir. Bir iş mahzurlu ise, vekilin yapması da asilin yapması gibidir. İş yoğunluğunu bahane edip geri çevirmelidir.


1 Eylül 2015 Salı
Alakalı Başlıklar