At, eşek ve katır sütü içmek haram mıdır?
At sütü helâldir. Ehlî eşek ve katır eti ve sütü tahrîmen mekruhtur. Yalnız Mâlikî mezhebinde helâldir.


16 Kasım 2011 Çarşamba