Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Peygamber Efendimizin amcası hakkında nasıl bir zan içinde olmalıyız?
Ebu Leheb’in küfr üzre öldüğü sâbittir. Ebu Tâlib için de böyle ise de, İbni Hacer diriltilip iman ettiğine dair zayıf bir rivayeti bildiriyor. Bu hususta susmalı, Resulullah’ı üzecek şey konuşmamalıdır. Bilinmesi lâzım gelen hususlardan değildir.


30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar