İstanbul'un fethi ile alâkalı bir hadis var mıdır?
“Kostantiniyye elbette bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandan ve onun askeri de ne iyi askerdir” meâlindeki hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel’in Müsned kitabında ve Hâkim'in Müstedrek'inde mevcuttur.


30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar