Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İstanbul'un fethi ile alâkalı bir hadis var mıdır?
“Kostantiniyye elbette bir gün fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandan ve onun askeri de ne iyi askerdir” meâlindeki hadis-i şerif Ahmed bin Hanbel’in Müsned kitabında ve Hâkim'in Müstedrek'inde mevcuttur.


30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar