Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

İktisat fakültesinde doktora yapıyorum. "Müslümanların İlimde Geri Kalması ve Medreselerin Süreçteki Rolü" başlıklı bir bitirme projesi aldım. Bu mevzudaki makaleniz çok yol gösterici oldu. Ayrıca tavsiye edeceğiniz referanslarr var mıdır?

Aşağıdaki kitaplara müracaat edilebilir:

* George Saliba, Islamic Science and the Making of the European Renaissance, Cambridge, 2007. (Türkçe tercümesi mevcut).

* George Saliba, Rethinking the Roots of Modern Science: Arabic Scientific Manuscripts in European Libraries, Occasional Paper, Center for Contemporary Arabic Studies, Georgetown University, 1999. (Türkçe tercümesi mevcut: maverd.blogspot.com).

* Mohamad Abdalla, Islamic Science: The Myth of the Decline Theory, 2008 (Tezin pdf haline buradan erişilebilir: http://www98.griffith.edu.au/dspace/handle/10072/22965).

* Khaled El-Rouayheb, Rational Syllogisms and the History of Arabic Logic, 900-1900, Boston, MA, USA: Brill Academic Publishers, 2010.(Son kısmı Osmanlılardaki mantık çalışmalarına dairdir).

*John M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation (Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri), Trc. Esra Ermert, İstanbul, 2007.

* Fuat Sezgin, İslam Kültür Dünyasının Bilimler Tarihindeki Yeri, Ankara, 2004.

* Rüştü Raşid, Klasik Avrupalı Modernitenin İcadı ve İslam'da Bilim, Ed. Bekir S. Gür, Ankara, 2005.

* George Makdisi, The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West (İslâm'ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı'da Beşerî Bilimler), Trc. H. Tuncay Başoğlu, İstanbul, 2009.

*Hastings Rashdall, The Universities of Europe in the Middle Ages.

*Ahmed Çelebi, İslamda Eğitim Öğretim Tarihi, Trc. Ali Yardım.
30 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar