Fotoğraf stüdyosu açmak caiz midir? Kazandığım para haram mı olur?
Câizdir. Ayna satmaya benzer. Çünki fotoğraf çekmek ile canlı resmi yapmak aynı şey değildir. Mısır başmüftüsü Bahîtü’l-Mutiî bu hususta bir risale kaleme almıştır.


15 Kasım 2011 Salı