Anayasa hocamız, liberal olmakla beraber, bugün ülkenin resmî ideolojisinin Sünnî İslamı korumaya yönelik olduğunu söylüyor. Bu mevzuda ne söylenebil
Yakın tarihi ve bu zaman içinde sünnî kesim hakkındaki icraatları bilen bir kimse böyle söylemez. İnkılaplar devrinde, en çok kan kaybeden, sünnîler olduğu bir realitedir. Halifelerini, hukuk sistemlerini, medrese ve tekkelerini kaybetmişler; sosyal hâkimiyetleri elden gitmiştir. Laik rejim, Sünnî islâmı kontrol altında tutmayı gerekli görmektedir. Devlete bağlı bir diyanet işleri reisliği, bu sebepledir. Çünki sünnî islâmın siyasî ve hukukî mazisi, yeni rejimi endişelendirecek bir miras teşkil etmektedir.


16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar