Şer'î hukuka göre idare edilmeyen memleketteki müslümanların, bunun için bir şey yapması icab eder mi? Yoksa buradaki nizama göre hayatını idame ettirip, ama doğru olanın şer'î hukuka göre idare edilmek olduğuna inanması kâfi midir?
Dua ve emr-i maruf yapar. Kâfi ve lâzımdır.


16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar