Amerika’da fakültedeki tıbbî-biyolojik çalışmalar için kan verip para almak caiz midir? Sperm için de vaziyet aynı mıdır?
Dârülharbde gayrımüslime kan satmak câizdir. Ancak sperm câiz olmaz.


16 Ağustos 2015 Pazar