Hayır işlerinde kullanmak üzere, belediyelerden, kamu örtülü ödeneğinden, resmî olmayan yollarla kamudan veya kamu baskısı ile kamuya iş yapan müteahhitlerden maddi kaynak almak caiz midir?
Bunun bedelini ücrete, yani halka aksettireceklerdir. Caiz olmaz.


16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar