Mektûb yazmak Cenâb-ı Peygamberin sünnetidir. Nice âlimler, velîler bu sünneti yerine getirmişlerdir.

Onların sevenlerine yazdıkları mektûpların kitap halinde toplanması eski bir adettir. Tasavvufun Müceddidiye kolunda mektub yazmak, adeta yolun esası olmuştur.

İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin mektuplarının toplandığı ve İslam aleminde çok tanınmış Mektûbât kitâbı, buna bir misaldir.

Elinizdeki ''Yâdigar Mektûblar'' adlı kitapta Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin yetiştirdiği alimlerden, faziletli Hüseyn Hilmi Işık Efendi'nin ailesine, talebelerine, sevenlerine ve kitaplarını okuyup sual soranlara yazdığı 300'den fazla mektûb toplanmıştır.

Yâdigâr Mektûblar - Hüseyn Hilmi Işık
İhlas Vakfı Yayınları
90 212 451 49 00