Devlet, hukuk demektir. Hukukun tezahürü de mahkemelerdir. Osmanlı adliyesini ve bunun Tanzimat Fermanı sonrasında aldığı biçimi tasvir eden bu eser, aynı zamanda, Tanzimat'ı hazırlayan sebepleri, Batı'nın baskı ve dayatmalarını, adliye ıslahatına neden ihtiyaç duyulduğunu, bu ıslahatta alınan modeli, bunun İslam hukukuna ne derece uyduğunu, karşılaşılan güçlük ve reaksiyonları gözler önüne sermektedir. Bu arada Avrupa devletleriyle de çarpıcı mukayeseler yapılmaktadır. Böylece Osmanlı Devleti tarihinin çok önemli bir devresine de ışık tutulmuş olmaktadır.

1. Baskıya ait yanlış doğru cetveli

Osmanlı Mahkemeleri
Arı Sanat Yayınevi
90 212 520 41 51