Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hanefi’ye göre 8 gün olan hayz âdeti, 12 gün kan gelirse, Maliki’ye göre hayz adedi 8+3 = 11 olur diyorsunuz. Eğer 12 gün kan geldikten sonraki ay, 6 kan görülse, sonraki ay 13 kan görülse, Maliki’ye göre hayz âdeti 11+3 müdür? 13 müdür?

Cevap;
Mâlikî mezhebinde, bir kadının göreceği hayzın azami müddeti, hayz âdetlerinin azamisinin 3 gün fazlasıdır. Ancak hayz müddeti, 15 günü geçemez. Sualde, şayet 13 gün kandan önce gördüğü hayzların azamisi 11 ise, en fazla 11+3=14 gün hayz görebilir. Dolayısıyla, 13 gün kanın tamamı hayz olur. Bundan sonra, görebileceği hayzın azami müddeti 15 gün olacaktır.

7 Şubat 2015 Cumartesi

    Geri Dön