Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Kımız, Türklerde bahsedildiği kadar tutuluyor muydu?

Cevap;
Kımız, mayalanmış ve alkol teşekkül etmiş kısrak sütüdür. İçilmesi caiz değildir. Türkler müslüman olduktan sonra, kımız içmeyi terkettiler. Göçebe topluluklarda dinî hayat zayıf olduğu için, kımız âdeti devam etti. Mamafih İmam Ebu Hanife’ye göre sarhoş etmeyecek mikdarı, ilaç ve hazım gibi sebeplerle içilirse caizdir. Ama Hanefide fetva böyle değildir. Üç mezhebde hiç caiz değildir.

7 Şubat 2015 Cumartesi

    Geri Dön