Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bir müslüman kadın, mürted olup, Hristiyan veya Yahudi dinine girerse, müslüman kocasının bununla evli kalması câiz midir?

Cevap;
Bir müslüman erkek, kitâbiyye, yani Yahudi veya Hristiyan bir kadınla, mekruh olmakla beraber evlenebilir. Bu kerahet dârülislâmda tenzihen, dârülharbde tahrimendir. Ancak müslüman iken, mürted olarak, ehl-i kitab bir dine giren kadın ile müslüman kocasının evli kalması câiz olmadığı gibi; bu kadının nikâhı bu halde sona erse bile, başka müslüman erkeğin bununla evlenmesi câiz olmaz. Mürdedde, tekrar İslâmiyete dönünceye kadar tazyik hapsinde tutulur ve önceki kocasıyla da nikâhının devamına fetvâ verilir. Ancak kadın tevbe edip tekrar müslüman olana kadar zevciyyet muamelesinde bulunamazlar, yani beraber olamazlar. Hristiyan olan kadın Yahudi veya Yahudi olan kadın Hristiyan olsa mürted sayılmaz ve müslüman kocasıyla nikâhına zarar gelmez. (İbni Âbidin, Mürted bahsi)

20 Aralık 2014 Cumartesi

    Geri Dön