Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Arsamızı, imar ruhsatı almayı va’deden müteahhide sattık. Bir mikdar teminat parası verdi. Ruhsat alınırsa, bu para bedele mahsub edilecek. Alınmazsa iade edilecek. Bu para kurban ve zekât nisabına katılır mı?

Cevap;
İskân vesikası olmayan evi satın alırken, belli zamana kadar iskân belgesi alınacaktır deyip de, o zaman içinde alınmazsa, belediyenin satışa izin vermediği anlaşılıp, bey’ fesh olur, bozulur. Eğer zaman belli olmazsa, akid sahîh olmaz; fâsid olur. Birinci halde, para arsa sahibinin mülküdür, nisâba katar. İkinci halde emanet hükmündedir, arsa sahibi nisaba katmaz.

20 Ekim 2014 Pazartesi

    Geri Dön