Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Dinen fakirim; ama yemin kefaretini yemek yedirmek suretiyle yapacak kadar da vaziyetim var. Böyle bir halde oruç tutmak suretiyle yemin kefaretini ödemem uygun olur mu?

Cevap;
Yemin kefâreti için, bir köle âzâd eder. Yahud zekât alması câiz olan on fakîre, bütün bedeni örtecek kadar bir kat çamaşır verir veya on fakiri bir gün iki def’a doyurur. Veya ev halkının günlük ortalama yediği kadar ve sadaka-i fıtr mikdarından az olmamak kaydıyla para veya yiyecek verir. Bir fakiri on gün sabah-akşam veya yirmi gün tek öğün doyurmak veya on fakire birer günlük yiyecek veya parasını vermek de olur. Bir fakire 10 günlüğü1 defada verirse 1 günlük sayılır. Bu üçünden birini yapamayan fakir, üç gün ardarda oruç tutar. Bu oruçlara, gece niyet edilir. Şu halde, yemin kefâreti için zekât veya fıtra nisabına sahip olmak lâzım değildir. Kefâreti verebilecek vaziyette olmak kâfidir. Bu imkân varken, oruç olmaz.

27 Temmuz 2014 Pazar

    Geri Dön