Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Emânet ile âriyet arasındaki fark nedir?

Cevap;
Âriyet (ödünç), başkasına ait bir malı kullanmak için almaktır. Her âriyet emânettir; ama her emânet âriyet değildir. Kiracının elindeki mal da emânettir. Rehin alanın elinde rehin emanettir. emânet, daha umumî bir mefhumdur. Âriyet, vedîa, kirâ, rehin, satılıp teslim edilmeyen mal hep emânet hükümlerine tâbidir.

21 Haziran 2013 Cuma

    Geri Dön