Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Âdâb ile nâfilenin farkı nedir?

Cevap;
Müstehaba, mendub, edeb ve fazilet de derler ki, Peygamber aleyhisselâmın bazen işleyip bazen terkettiği ve selefin sevdiği şeylerdir. Bazıları âdâbı, müstehab ve mendubdan daha hafif tutar. Sünnet, müstehab, mendub ve âdab için, farz ve vacib üzerine ziyade edilmesine sevâbı artırmasına bakarak, nâfile, kat'i emir olmaksızın, mükellefin kendiliğinden yapmasına bakarak tetavvu' denilmiştir. (Dürrü’l-Muhtar). Her sünnet, müstehab, mendub ve âdâb, nâfile ve tetavvu’dur; ama her nâfile ve tetavvu’ böyle değildir.

20 Ekim 2012 Cumartesi

    Geri Dön