Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Finans müesseselerinin verdiği kâr payı fâiz hükmünde midir?

Cevap;
Finans müesseseleri, topladığı mevduatı müdârebe veya muamele gibi meşru yollarla işleterek kâr ediyor. Mevduat sahiplerine bu kârından hisse veriyor. Zarar etme ihtimâli de vardır. Gerçi müşteri kaybetmek ve piyasadan silinme felâketine uğramamak için kârı düşük bile olsa gönüllü olarak mevduat sahiplerine fazla veriyor veya zararı sineye çekebiliyor. Bu bakımdan fâizden farklıdır ve meşrudur. Banka ise topladığı mevduatı fâiz ile satıyor. Topladığı gelirden, mevduat sahiplerine fâiz veriyor. İki fâiz arasındaki fark bankanın geliri oluyor. Kârın önceden muayyen olması fâiz oluyor ve bu muameleyi fâsid yapıyor. Aradaki fark budur.

30 Eylül 2012 Pazar

    Geri Dön