Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
“İnsanın rabbine en yakın olduğu yer secdedir. Binaenaleyh secdede rabbinizden isteyiniz” meâlindeki hadîs-i şerife göre secdede hangi duaları etmek uygun olur?

Cevap;

Hazret-i Peygamber’in, farz namazların secdesinde dua ettiği naklolunmadığı için, ulemâ bu hadîs-i şerifi nâfile namazlara tahsis etmiştir. Nâfilelerin secdelerinde âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerde bildirilmiş duaları okumak caizdir. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn, rabbenâ âtinâ…, rabbi’c’alnî…, rabbena’ğ’firlî… gibi.11 Eylül 2012 Salı

    Geri Dön