Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Müslüman ile gayrimüslim arasındaki ihtilaf neye göre halledilir. Gayrimüslimin şer’î hükümlerin tatbikinden kaçınmak istemesi mümkün müdür?

Cevap;
İslâm devletinde kadı, önüne gelen davaları şer’î hukuka göre çözer. Gayrımüslim bundan kaçınamaz. Ancak gayrımüslimin dini belli hususlarda nazara alınır. Gayrımüslimler aralarındaki davaları kendi ruhani mercilerine götürebilirler. Burada kendi dinlerinin ahkâmının tatbikine mani yoktur. Ama davanın taraflarından biri Müslüman ise, davaya mutlaka kadı bakar.

20 Haziran 2020 Cumartesi

    Geri Dön