Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Müctehidde olması gereken hususiyetler sıralanırken Kur’an-ı Kerimi ezbere bilmek maddesi de geçiyor. Eshab-ı kirâmın da tamamı için müctehid deniyor. Eshabın hepsi Kur’an-ı kerimin tamamını ezbere bilmiyordu. Bu vaziyette nasıl müctehid oluyorlar?

Cevap;
Eshâb-ı kirâmın hepsinin müctehid olduğu ihtilaflıdır. Eshab-ı Kiram Kur’an-ı Kerimin nüzulü zamanında yaşadılar. Âyet-i kerimeler tedricen geliyordu. Gerek Peygamber’e, gerekse birbirlerine sorarak Kur’an âyetlerini öğrenme imkânı vardı. O zaman için Kur’an-ı Kerimin tamamını ezberlemek mümkün de, kolay değildi. Bu kadarı onlar için kâfi idi. kaldı ki hepsi müctehid sayılsa bile, pek azı ictihad etmiştir.

13 Haziran 2020 Cumartesi

    Geri Dön