Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Birelvi cemaatinin kurucusu olan Rıza Han Birelvi’nin bir biyografisinde (Devâmü’l-Ayş, s. 45 vd.), hilâfetin Kureyşîliği hadisine dayanarak Osmanlılar’ın hilâfeti temsil etmediğini, Hind ulemâsının büyük çoğunluğunun aksine Hindistanlı müslümanların Osmanlı Devleti’ne destek vermemesi lazım geldiğini söylemesi  nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap;
Ahmed Rıza Han, büyük bir ehl-i sünnet âlimi idi. Neyin ne olduğunu ve nerede ne zaman nasıl hareket edileceğini elbette bilirdi. Bu rivayet doğru olsa bile, o zaman Hindistan İngiliz hâkimiyetinde idi. Esir müslümanların bunun hilafına hareket etmesi düşünülemez. Muhtemelen hayatta ve ayakta kalabilmek için böyle hareket etmek mecburiyetinde idiler. Zaten o devirde Osmanlı Devleti de dini mübalatsızlıkları ile tanınmış Jön Türklerin elinde idi. Bunları desteklemek ne kadar doğrudur?

7 Mart 2020 Cumartesi

    Geri Dön