Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Şia sahabeye hakaret etmez. Şia içindeki marjinal gruplar sebebiyle bütün Şiileri böyle bir şeyle itham etmemek gerekir. Hatta “Ehli Sünnet kardeşlerimiz” tabirini kullanırlar. Ne dersiniz?

Cevap;
Şia’nın kitapları ve itikatları ortadadır. Takiyye, yani inancını saklamak ve teberri-tevelli, yani Hazret-i Ali’yi halife yapmayan sahabileri sevmemek, yanındakileri sevmek Şiîlikte iman kaidesidir. Şia içinde ılımlı olanlar da vardır. Onlar bile Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman ile Aişe ve Muaviye’ye düşmandır.

12 Ocak 2020 Pazar

    Geri Dön