Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Abdürreşid İbrahim Efendi ve "Alem-i İslam ve Japonya'ya İslamiyet'in Yayılması" eseri hakkında malumat verir misiniz?

Cevap;
Kazanlı İslâmcı yazar ve gazetecidir. İslâm dünyasının çoğunu gezmiş; Osmanlı ülkesine de gelmiştir. İttihatçılarla tanışıp, ahbap olmuş; onların misyonuna hizmet etmiş; sonra da Japonya'da vefat etmiş politik bir şahsiyettir. Bahsettiğiniz kitap faydalı olmakla beraber, o zamanın Almanya eksenli siyasî misyonunu hizmet etmek üzere yazıldığını hatırda tutmalıdır.

22 Ekim 2019 Salı

    Geri Dön