Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Din dersi hocamız, tasavvufun Hind alt kıtasından yayıldığını söyledi. Doğru mudur?

Cevap;
Tasavvuf, Resulullah’a kadar uzanan bir disiplindir. Sahabilerin hepsi tasavvufta kemale gelmiştir. Zira peygamberin bir vazifesi de irşaddır. Bunlardan ikisinin yolu devam etmiştir. Hazret-i Ebu Bekr’den Nakşibendîlik; Hazret-i Ali’den Kâdirîlik gelmiştir. Diğer tarikatlar bunlardan birine mülhaktır. Tasavvuftaki bazı ritüellerin, Hind an’anesine göre adlandırılması, Hindistan’dan doğduğunu göstermez veya tasavvufun Hindistan’da da olması Hind menşeli olduğunu göstermez. Hristiyan ve Yahudi geleneğinde de kendilerince bir tasavvuf telakkisi vardır.

05 Nisan 2019 Cuma

    Geri Dön