Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
“Cânib-i mâşuktan olmazsa muhabbet âşıka/Sa’y-i âşık, âşıkı mâşûka îsâl eylemez.” beytini nasıl anlamalıdır?

Cevap;
Sevilenden muhabbet olmazsa, sevenin eli boş kalır. Yani sevgi yukarıdan aşağı gelir. Allah bir insanı severse, o da Allah’ı sever. Baba ve anne evladını sevdiği için, evlad anne ve babayı sever. Yukarıdan gelen sevgi daha kuvvetlidir. Nitekim Kur’an-ı kerimde “Allah onlardan; onlar da Allah’tan razıdır” buyurularak bu hakikate işaret edilmiştir.

24 Mart 2019 Pazar

    Geri Dön