Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Ebussuud efendi için kullanılan sekaleyn kelimesi ne manaya gelmektedir. Yani kelimenin kökü nedir?

Cevap;
Sekal, ağırlık demektir. Sekaleyn, insan ve cin manasına gelir. Resulü’s-Sekaleyn, gavsu’s-sekaleyn, müftiyyü’s-sekaleyn gibi.

19 Mart 2019 Salı

    Geri Dön