Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Tarlamı 2 seneliğine kiraya verdim. Sene sonunda ücret ödenmediği için, akdi feshettim ve alacağımı istedim. Karşı taraf ise iflas etmiş. Mahkemeye müracaat ederek benden akdi feshettiğim için tazminat istiyorlar. Ne dersiniz?

Cevap;
Kiralayan, kiracıya mukavele müddeti bitmeden az evvel tarlayı boşaltmasını ihtar edince, akit yenilenmez. Derhal boşaltması lazımdır. Bundan sonra gasıp vaziyetine düşer. Ama mukavele müddeti bitmeden kiralayan akdi fesh edemez. Bu zaman zarfında karşı taraf tarlayı istediği gibi eker biçer.  Kira ücreti için ayrıca icra takibi yapmak icap eder. Kişi iflas etmişse mahkemeye müracaat edilip mevcut malları üzerinden hacir kararı alınarak alacaklar tahsil edilir. 

22 Şubat 2019 Cuma

    Geri Dön