Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Dârülhikme kim tarafından nerede kuruldu?

Cevap;
Mısır’da Fâtımîler kurdu. Hem Ehl-i sünnet ile, hem de Ehl-i sünneti temsil eden Abbasîler ile fikren mücadele etmek için kuruldu.

2 Kasım 2018 Cuma

    Geri Dön