Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
İslâmiyetten sonraki ilk yüzyıldaki camilerin kıblelerinin Ürdün’deki Petra antik şehrini gösterdiği doğru mudur?

Cevap;
Müslümanların ilk kıblesı Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya doğru idi. bir buçuk sene sonra Mekke’deki Mescid-i Haram’a (Kâbe’ye) döndürüldü. Düzlemsel geometri bilinmediği için eski devirdeki camilerin kıblelerinin birkaç derece sapması tabiidir. Kıblenin Nebâtîlerin yaşadığı antik şehir Petra ile hiç alâkası yoktur. Mamafih o da az-çok eski kıble istikametinde bir şehirdir. Petra hakkında Dan Gibson’un tertip ettiği ve esas Kâbe’nin Petra olduğuna dair iddiaların hiçbir ilmî esası yoktur. Faraziyelere istinad etmektedir. Vehhabi idaresinin Mekke v ecivarındaki tarihi eserleri hoyratça yıkıp yok etmesinden de istifade edilmiştir. İleri sürülen haritalar tamamı uydurmadır. Müslüman âlimlerin asırlar evvel kaleme aldığı coğrafya kitapları, mesela Sultan Fatih’e arzolunan Belhî’nin Eşkâl ve Suverü’l-Ekâlim kitabı, tek başına bu iddiayı nakza kâfidir. Goethe Üniveristesi’nden David King’in The Petra Fallacy adlı makalesi bu iddiayı çürütmektedir.

2 Kasım 2018 Cuma

    Geri Dön