Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hindistan’daki Diyobendî ve Berelvî gibi gruplar Ehl-i Sünnet midir?

Cevap;
Berilevîler, içlerinde bazı taassup sahipleri bulunsa bile, Ehl-i sünnettir. Diyobendîler ise Ehl-i Sünnetten Vehhâbîye kadar geniş bir yelpaze teşkil eder.

2 Kasım 2018 Cuma

    Geri Dön