Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Mevlana hazretlerinin Mesnevî kitabının hangi neşri muteberdir?

Cevap;
Âbidin Paşa’nın, Tâhirü’l-Mevlevî’nin ve Şefik Can’ın Mesnevî şerhleri muteberdir. Mesnevi okumanız tavsiye edilmez. Tasavvuf hakikatlerini nazari olarak öğrenmek istiyorsanız, İmam-ı Rabbânî Hazretlerinin Mektubat kitabı daha faydalıdır.

26 Ekim 2018 Cuma

    Geri Dön