Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Silsile-i aliyye büyüklerinden Abdullah Dehlevî hazretleri Makamat-ı Mazhariyye kitabının 15. mektubunda İmam-ı Rabbanî hazretlerine muhalefet ederek, namazda parmak kaldırmanın Hanefi mezhebinde efdal olduğunu anlatıyor, Bunu nasıl değerlendirmek lazımdır?

Cevap;
Zâhirî ilimlerde âlimler birbirine uyacak diye bir kaide yoktur. Hatta talebenin bile hocasına tabi olması lazım değildir. Abdullah Dehlevî hazretlerinin başka bir ictihadı olabilir veya İmam Rabbanî Hazretlerine malum olmayan başka bir ilim ona malum olmuş olabilir. Üstelik İmam-ı Rabbanî Hazretleri parmak kaldırmayı men etmiyor. Parmak kaldırmak haram veya mekruh da değildir. Hatta İmam-ı Rabbanî Hazretleri kendisi de zaman zaman nafile namazlarda teşehhüdde parmağını kaldırırdı.

05 Ekim 2018 Cuma

    Geri Dön