Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bir işyerinde idareci pozisyonunda olan kimsenin okuması gereken İslâmî kaynaklar nelerdir?

Cevap;
Şir’atü’l-İslâm ve Kimya-i Saadet gibi kitaplarda idarecilere tavsiyeler vardır. İslam tarihinde bu meyanda Siyasetnameler yazılmıştır. Nizamülmülk’ünki meşhurdur. Osmanlılar devrinde yazılanlar da vardır.

14 Eylül 2018 Cuma

    Geri Dön