Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hanefî’de terâvih ve küsûf namazı hariç, nafileler cemaatle kılınamıyor. Fakat Buhârî’deki bir rivayette İbn Abbas’ın gece kalkıp nafile namazda peygamberimize cemaat olduğuna dair bir rivayet vardır. Nasıl anlamalıyız?

Cevap;
Neshedilmiş olabilir. Vitr namazı olabilir. İlan etmeden nafilede üç kişinin imama uyması Hanefî‘de de caizdir. Hadîs-i şeriflere değil; müctehidlerin bunlardan anladığına uymaya mecburuz.

15 Nisan 2018 Pazar

    Geri Dön