Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Terekemeler kimlerdir?

Cevap;
Terekeme, Türkmenler demektir. Karapapaklar diye de bilinir. Türkistan'dan gelme soylu bir Oğuz boyudur. Bir kısım zaten orada kalmış; Şah İsmail'in kırmızı börkünü giymeyi reddettikleri ve siyah kuzu derisinden börk giydikleri için Karapapak diye bilinirler. Bunlar Kafkasya’ya yerleştiler. Ondan sonra bir kısmı İran'da kaldı. İran'dakiler Şiîdir; Anadolu’dakiler Sünnîdir. Ama Türkiye'de de, İran Azerbaycanı'ndan gelme Şiî Karapapaklar vardır. Türkistan’da kalanlar Sünnîdir. Bunlardan daha Müslüman olmadan evvel bir kolu, Ruslar Ukrayna’ya yerleştirmişti.

26 Temmuz 2018 Perşembe

    Geri Dön